• image01
ลูกค้าบุคคล : บริการวางแผนการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล


ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันและลูกค้าบุคคลรายใหญ่กว่า 40 ปี เราพร้อมที่จะช่วยนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ด้วยบริการ “Phatra Edge” คุณจะได้รับบริการวางแผนทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต และการจัดทำแผนการลงทุนโดยจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Asset Allocation) โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและวางแผนทางการเงินที่พร้อมดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด Phatra Edge ทำให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยทีมงานวิจัยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Phatra Edge เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 
Wealth Planning

การวางแผนทางการเงินเป็นบันไดก้าวสำคัญที่จะช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายของชีวิต

Phatra Edge

สร้างสรรค์แผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อบรรลุได้ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ

Financial Planning

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในส่วนของการลดหย่อนภาษี และการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้มากขึ้นในอนาคต

Pre/Post Retirement Planning

การวางแผนเกษียณเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

Education Planning

การวางแผนการศึกษาบุตรหลาน มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ได้
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการวางแผนในกรณีพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการแต่งงาน เพื่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนทั่วไป (General Investment)

 
ลูกค้า Phatra Edge จะได้รับ

• แผนทางการเงินที่มีระบบ ตอบโจทย์ด้านการเงินของคุณ
• แผนการลงทุนภายใต้หลักการจัดสัดส่วนเงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Asset Allocation)
• การดูแลอย่างใกล้ชิด และนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นกลางโดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
• บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
• การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบครันหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ
• รายงานสรุปผลการลงทุนประจำเดือน (Monthly Investment Report)

Phatra Edge มุ่งเน้นการบริการที่ช่วยลดความยุ่งยากในการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว อาทิ การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ การชำระค่าซื้อขายหุ้นผ่านกองทุนรวมตลาดเงินได้ภายในวันเดียวกัน และรายงานสรุปการลงทุน

สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ฝ่ายวางแผนการเงินลูกค้าบุคคล (ชั้น 6)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02305 9559
โทรสาร: 02305 9520
PhatraEdge@phatrasecurities.com
www.phatrasecurities.com