• image01

การทำบุญตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน; มอบอาหารแห้งให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
12 ก.ค. 2560

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ภัทร ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) และนิติบุคคลอาคารชุดเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสุทธิวราราม    เพื่อให้พนักงานร่วมกันทำบุญใส่บาตร โดยข้าวสาร-อาหารแห้ง ที่ได้รับจากการใส่บาตร จะดำเนินการส่งมอบให้กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  ต่อไป

newsroom-274-30_6.jpg