• image01


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา 2H2018 Economic Outlook &Asset Allocation Strategy


18 Jul 2018

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา 2H2018 Economic Outlook &Asset Allocation Strategy เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 รวมถึงสรุปประเด็นเศรษฐกิจโลกสำคัญที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง เพื่อนักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทย และการจัดสรรเงินลงทุน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บล.ภัทร ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายในงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฉัตราโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 

newsroom-285-img_8444.jpg